Програми за ХИВ

Каква трябва да е политиката на всяка страна, по въпроса свързан с ХИВ/СПИН и какви програми за борба с ХИВ, съществуват. Това са само част от въпросите, на които непрестанно се търсят отговори.

Политиката трябва да е преди всичко ефективна, комплексна и всеобхватна. Според мнението на специалистите само отделни интервенции не могат да постигнат желания резултат за овладяване и възпиране на по-нататъшно разпространение.

За да бъде достатъчно надеждна една програма, тя трябва да е не сам комплексна и всеобхватна, но и да предвиди някои неща.

В това число превенция срещи ХИВ трябва да гарантира и защитава човешките права. Трябва да обещава мерки за борба срещу стигмата и премахване на дискриминация;

Програмите за борба с ХИВ трябва да са обединяващи. В това число се включват всякакви неправителствени, обществени организации, религиозни, правителствени организации, образователен сектор, частния сектор, медии и профсъюзи;
Continue reading Програми за ХИВ

Връзка между превенция и лечение на ХИВ

По въпросите свързани с превенцията и лечение на коварното заболяване ХИВ, през последните години останаха сякаш на по-заден план. Пренебрегната темата днес може да бъде отчетена като голяма грешка, защото в резултат превантивни и навременни мерки, взети за хората страдащи от ХИВ-инфекция, са не просто уместни и разумни, а крайно належащи. От първостепенно значение се оказва и достъпа до лечение на заболели. В резултат отговорът срещу епидемията ХИВ, не би могъл да доведе до положителен резултат, в случаи, че лечение и превенция на ХИВ позитивните не се причисляват към важни и взаимно свързани. За прилагане на мерки за борба с епидемията не се отчитат многократни резултати и ефекти. В случаите, когато се съчетава прилагане на ефекти и превантивни мерки, с цел осигуряване на достъпност до лечение, намаляване на резултатите за отчетени нови случаи на заразяване с ХИВ и ограничаване броя на смърт в резултат от СПИН са сравнително добри, в сравнение с моментите, в които се отдава значение само на едно от двете.

Като доказателство за горе споменатите статистики по отношение ХИВ диагнозите се открояват положителните ефекти и успех на лечение в страни под средния стандарт на живот. Дори към момента се търсят начини, с които да се въздейства над въпросите свързани с осигуряване на лечение на милиони хора; изработване на устойчив механизъм за поддържане на лечението на болни от ХИВ хора, които са вече включени в програми. Целите, които са поставени в превенцията за ХИВ имат главната мисия да ограничат ХИВ-инфекция с няколко милиона на година. Всичко това цели да се постигне универсален достъп до лечение и да се гарантира устойчивост в осигуряването на такъв. Continue reading Връзка между превенция и лечение на ХИВ

Инфо

Портал за превенциите свързание с една от болестите на 21 век ХИВ. Тук информацията е информативна.