Връзка между превенция и лечение на ХИВ

По въпросите свързани с превенцията и лечение на коварното заболяване ХИВ, през последните години останаха сякаш на по-заден план. Пренебрегната темата днес може да бъде отчетена като голяма грешка, защото в резултат превантивни и навременни мерки, взети за хората страдащи от ХИВ-инфекция, са не просто уместни и разумни, а крайно належащи. От първостепенно значение се оказва и достъпа до лечение на заболели. В резултат отговорът срещу епидемията ХИВ, не би могъл да доведе до положителен резултат, в случаи, че лечение и превенция на ХИВ позитивните не се причисляват към важни и взаимно свързани. За прилагане на мерки за борба с епидемията не се отчитат многократни резултати и ефекти. В случаите, когато се съчетава прилагане на ефекти и превантивни мерки, с цел осигуряване на достъпност до лечение, намаляване на резултатите за отчетени нови случаи на заразяване с ХИВ и ограничаване броя на смърт в резултат от СПИН са сравнително добри, в сравнение с моментите, в които се отдава значение само на едно от двете.

Като доказателство за горе споменатите статистики по отношение ХИВ диагнозите се открояват положителните ефекти и успех на лечение в страни под средния стандарт на живот. Дори към момента се търсят начини, с които да се въздейства над въпросите свързани с осигуряване на лечение на милиони хора; изработване на устойчив механизъм за поддържане на лечението на болни от ХИВ хора, които са вече включени в програми. Целите, които са поставени в превенцията за ХИВ имат главната мисия да ограничат ХИВ-инфекция с няколко милиона на година. Всичко това цели да се постигне универсален достъп до лечение и да се гарантира устойчивост в осигуряването на такъв.

Не са за пренебрегване и данните, които сочат, че в страните, които имат възможност за предоставяне на достъп за лечение, хората са и с нагласа да се изследват за ХИВ. По този начин превенцията се оказва с благоприятен ефект. Чрез популяризиране на вида изследване срещу ХИВ, води до спад на стигмата, която от своя страна е свързана със заболяването. Тя променя нагласата. Стигма и отричане са главните пречки пред успешната борба с епидемията.

В настоящите условия и съвременната превенция на ХИВ, цели да обхване най-досегаемите и рискови групи сред обществото. Сред тях са инжекционни наркомани, проституиращи, лишени от свобода лица, икономически мигранти и хомосексуалните. За всички изброени епидемията ХИВ е най-бързо разпростираща се.

Чрез превенция за ХИВ се цели още намалява смъртността и заболеваемостта на СПИН; инструмент за пряко въздействие и превенция, чиято задача е да ограничи разпространението на болестта, след приемане на лечение на заблелите, както и предоставяне на други по-големи възможности за превенция.

Всички споменати факти са доказателство за връзка между превенция и лечение.